Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
28.09.2012
О Б Я В А за приемане на български граждани в доброволния резерв чрез конкурс през месец октомври 2012 г.

         За приемане на служба на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти на основание заповед № ОХ-541/07.08.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат чрез провеждане на конкурс до 16.10.2012 г.

-          Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв във военните окръжия, областните военни отдели – до 05.10.2012 г. включително.

-          Кандидатите за участие в конкурса да подават заявления до началника на Военно окръжие – Враца в Областен военен отдел – Враца и офиса за военен отчет в общината по постоянен адрес.

 

 

За информация:

 

Офис за военен отчет – Враца, ул. „Алеко Константинов” № 10

Старши експерт в Община Враца – Ивайло Колев

тел.: 092/62 74 01; 092/62 40 44 /вътр. 260/

 

Главен специалист - Красимир Илиев

тел.: 092/62 74 33; 092/62 40 44 /вътр. 261/

#
# # # #