Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
25.06.2013
Община Враца организира междинна пресконференция за напредъка по проекта за водния цикъл на гр. Враца

На 28.06.2013г. от 11:00 часа в конферентната зала на ТПП – Враца, пл. „Хр. Ботев“, Дворец на културата – ет. 2, община Враца организира Междинна пресконференция за напредъка по проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” Договор № 58111-С065-256/ 21.12.2009 г.
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1.
На пресконференцията ще бъде представен и оценен напредъкът по изпълнението на проекта в първото шестмесечие от началото на строителните дейности, ще се представят графиците и очакванията за предстоящото строителство.
В конференцията ще вземат участие представители на Министерството на околната среда и водите, г-жа Красимира Георгиева – заместник-кмет „Европейско финансиране и обществени поръчки” на община Враца, представители на асоциирания партньор „В и К” ООД - гр. Враца, представители на Изпълнителите на строителните дейности по Етап 1, Етап 2 и ПСОВ.
Ще присъстват експертите от Звеното за изпълнение на проекта, представители на избраните чрез обществени поръчки Изпълнители, представители на Областната администрация, наместници от регионите свързани с проекта, представители на Общинския съвет – гр. Враца, гости от гр. Габрово и гр. Бургас, които изпълняват сходни проекти и др.
Oбщата стойност на проекта е  136 373 288,07 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 123 523 616,01 лв., от които съфинансирането   от  Кохезионния фонд на ЕС е в размер на  98 818 893,59 лв., съфинансирането  от държавния бюджет  е 24 704 722,42 лв., и  от Община Враца (външен заем) е 12 849 672,06 лв.
Продължителността на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” е 72 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ с начало 15.01.2010 г. и край 15.01.2016 г.
Целта на проекта е чрез подобрения в отделните компоненти на ВиК системата, обединени в интегрирана инвестиционна програма да се подобри конкретната ситуация във водния цикъл на гр. Враца

Звено за изпълнение на проекта

#
# # # #