Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
31.01.2014
Кметовете са доволни от снегопочисването по селата

Кметовете са доволни от снегопочисването по селата

Във всички населени места от община Враца, с изключение на с. Върбица, улиците са почистени, а с помощта на работниците от временната заетост се премахва снегът от тротоарите и се осигурява достъпът до обществените сгради. Това отчетоха днес кметовете от региона на месечната си среща.  „Правихме опити и в други села да намерим арендатор, който да дойде да чисти във Върбица, но все още нямаме решение на проблема” – каза секретарят на селото Николай Монов. Кметът на общината инж. Николай Иванов предложи да се проведат разговори с фирмата „БКС – Враца” – ЕООД, която помага при снегопочистването и в други села от общината. Кметовете на селата, в които комуналното дружество е ангажирано със снегопочистването, предложиха снегорините да минават по-често след като разпръснат сол или луга, за да почистят разтопения сняг.
Битовата престъпност е друг проблем, който бе обсъден по време на заседанието. Инж. Николай Иванов предложи на следващия Ден на кмета да бъде поканен за участие началникът на РУ „Полиция”, който да разясни какви са възможностите органите на реда да помогнат за превенцията на този проблем.
На днешната среща кметовете от селата поискаха и увеличаване на заплатите си. В предложението, дадено на кмета инж. Николай Иванов, се настоява за двойно повишаване на възнагражденията. От 1 януари влезе в сила изменение на ПМС 67, с което бяха направени промени в началните максимални размери на трудовите възнаграждения, включително на кметовете на селата. В момента средната заплата на кмет на малко населено място е около 700 лв. „Колеги, напълно съм съгласен, че заплатите ви са ниски, спрямо отговорностите, които имате. Ще обсъдим заедно какви са възможностите в бюджета и ще увеличим заплатите” – каза инж. Николай Иванов.
28 февруари е крайният срок, в който кметовете трябва да попълнят въпросници за системата за финансово управление и контрол. Документите ще дадат точна информация за годишния отчет на малките населени места.

 

 

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #