Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.11.2008
В рамките на проект “Изграждане на мултифункционален център за ключови природозащитни дейности НАТУРА 2000”, в град Враца се проведе Научно - практическа конференция “НАТУРА 2000 в трансграничния регион – България – Румъния”.

 

 

 

Проекта се изпълнява от Клуб Приятели на Природен парк “Врачански Балкан”  BG 2005/017- 455.01.02.01.013.
Конференцията се организира със съдействието на Община Враца и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”.
В програмата бяха изнесени повече от 15 научни доклада и научни съобщения свързани с Екологичната мрежа НАТУРА 2000.
Сред докладите бяха:
• Състояние и динамична еволюция на системите от влажни зони по дунавското крайбрежие между Русе и Силистра;
• Етнодемографски профил на селското население с оглед на възможностите за прилагане на директивите по НАТУРА  2000;
• Съдържания на тежки метали в реките и заливаемите зони включени в Националната мрежа НАТУРА  2000;
• Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на дунавските влажни зони;
• Проект: ”Действие Данубис”;
• Защитени територии и зони и археология – проблеми и перспективи.
Сред участниците в конференцията бяха представители на научни среди от БАН -  Института по география, Института по геология,  Институт по ботаника, Университета в гр. Крайова и др.
Всички участници се обединиха около извода, че трансграничния регион България – Румъния по река Дунав предсатвлява огромен интерес от гледна точка на решаването на общи проблеми в областта на защитените териртоии и мрежата НАТУРА 2000.

#
# # # #