Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.11.2008
В град Враца се проведе третият, заключителен семинар по проект “Изграждане на мултифункционален център за ключови природозащитни дейности НАТУРА 2000”, изпълняван от Клуб Приятели на Природен парк “Врачански Балкан” BG 2005/017- 455.01.02.01.013.

 

 

 

 

Семинарът се организира със съдействието на Община Враца и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”.

В програмата на семинара бяха вклкючени теми като:

·                Екотуризъм - Основни понятия и определения;

·                Защитените територии и зони – нови икономически възможности;

·                Добри практики в областта на екотуризма от Р Румъния;

·                Систематизация на ресурсите и обектите за екотуризъм в България във връзка с тяхното рационално използване и опазване;

·                Туристическо райониране като проблем на практиката и теорията.

Участници в семинара бяха представители на местни власти от Област Враца, представители на екологични НПО, ДПП “Врачански Балкан”, представители на частния бизнес в областта на туризма, представители на  сдружение “Румънска екологична дейност” от гр. Крайова – Румъния и др.

Лектор на семинара бе доц. Петрър Петров - БАСЕТ

Споделен бе и опита в развитието на екотуристическото предлагане в Р Румъния.

В края на семинра бе проведена дискусия сред участниците за развитието на посетителската и интерпретативна инфраструктура в природните и национални паркове от ЕС и САЩ.

Участниците бяха запознати и с услугите, които ще предлага  природозащитния център НАТУРА 2000 в гр. Враца.

#
# # # #