Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
26.11.2008
Кметът на село Горно Пещене Кирил Попов се отчете за работата си през първата година от новия мандат.

Кметът на село Горно Пещене Кирил Попов се отчете за работата си през първата година от новия мандат.

   На свиканото от него общо събрание на селото присъстваха кметът на Враца инж. Тотю Младенов и секретарят на Общината Пламен Кръстев. Жителите на Горно Пещене изказаха задоволството си от организацията на работа на новия пенсионерски клуб, който се е оказал притегателно място и за по-младите жители на селото.
   Сред проблемите, които хората поставиха на вниманието на кмета на общината са на първо място проблема с остарялата водопроводна мрежа, по която често стават аварии и селото остава без вода в продължение на дни. Много са и подадените сигнали за нередности при отпускането на социални помощи от съответните служби. В тази връзка кметът инж. Тотю Младенов разпореди проверка, съвместно с Общинска служба „Социално подпомагане”, на лицата, които получават социални помощи. Такава проверка ще бъде извършена в още две села от общината – Вировско и Върбица, където също има много подадени сигнали за нарушения.
   Ще се проучат и възможностите за разширяване дейността на социалния патронаж и доставянето на храна за самотно живеещи пенсионери в Горно Пещене. На въпрос за бъдещето на училищната сграда след закриването на училището, кметът на Враца увери хората, че сградата ще бъде използвана за социална дейност, която да облекчи живота на възрастните и няма да позволи разрушаването на сградата.

#
# # # #