Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
26.11.2008
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов и зам.кметът по устройство на територията и строителството Иван Иванов поканиха представителите на врачанските медии за откриването на ремонта на уличното осветление

   Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов и заместник кметът по устройство на територията и строителството Иван Иванов поканиха представителите на врачанските медии за откриването на ремонта на уличното осветление и свързаната с него инфраструктура на улица „Христанчо Матов” във Враца.

   Ремонтът е част от изпълнението на проект за реконструкция на уличното осветление във Враца, финансиран от международен фонд „Козлодуй” с 489 000 евро.
   Улица „Христанчо Матов” е първата с подменени 15 бр. осветителни тела, кабелна мрежа и възстановена тротоарна настилка. В проекта са включени още 12 ключови улици в града, които ще бъдат ремонтирани със започването на строителния сезон през следващата година. Всички тези улици ще бъдат обхванати в ДжиПиАрЕс /GPRS/ система, която ще позволи да се извършава дистанционен контрол на осветителните тела и да се проверява каква енергия се изразходва. GPRS-системата ще позволи на аварийните групи да получават адекватна и своевременна информация за състоянието на осветителната мрежа във всеки един момент.
   Изпълнител на проекта е фирма „Хит” ООД.

#
# # # #