Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.05.2014
Пазарът на „Леонова” ще работи и по време на ремонта

         Пазарът, който се намира на ул. „Ген. Леонов” във Враца ще работи и по време на предстоящия там основен ремонт. Масите обаче ще бъдат изнесени в двете пространства, които се оформят при задните входове на масивните павилиони. До това решение стигнаха след две срещи кметът инж. Николай Иванов и търговците, които имат обекти на пазара. Клиентите ще бъдат обслужвани на задните входове на масивните павилиони, а срещу тях  ще са подредени масите. Организацията по преместването ще започне от понеделник.

         Основният ремонт предвижда цялостно премоделиране на площадката, като се запазват двете й нива. Връзката между тях ще става със стъпала и специално изградена рампа за инвалиди. Над двете пространства на площадката ще бъдат монтирани модерни слънцезащитни съоръжения, които ще покриват поставените нови маси. Ще се извърши ремонт на съществуващите масивни павилиони, включително на хидроизолацията на покривите. Водоотвеждането ще се осъществи по система от олуци и водостоци. Ще бъде изпълнена нова канализационна система на площадката. Над линията на движение на клиентите ще бъдат разположени осветителни тела. Ще се изградят цветарници и ще се монтират пейки. Предвиден е цялостен ремонт на тоалетната и обновяване на оградата на пазара. По проект предстои преасфалтирането на подходите към ул. „Ген. Леонов” и ул. „Проф. Д. Йоцов” и на паркинга към пазара, и възстановяване на тротоарните настилки към подхода от ул. „Проф. Д. Йоцов”.

         За основния ремонт на пазара в общинския бюджет са заделени 261 667 лева без ДДС.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #