Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.04.2015
Ремонтите на улиците във Враца стартират в края на май

         Основните ремонти на улици във Враца ще продължат и през тази година. Предвижда се да бъде направен ремонт и на общинска пътна мрежа. Това обяви днес кметът инж. Николай Иванов. На 5 май ще бъдат отворени офертите на фирмите, които ще участват в обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонта на улиците във Враца и общинската пътна мрежа. „Разпоредил съм на екипа, който подготвя процедурата, след като бъде сформирана комисията, максимално бързо, точно, обективно и прозрачно да бъде избран изпълнителят, така че още в края на май да започне асфалтирането. Началото на тази отговорна задача бе поставено в миналата година, а сега продължаваме. Надявам се да няма обжалвания, които да забавят ремонтите. Стратегията ни е да извършваме цялостно преасфалтиране на улици, а не изкърпване или само траншейно възстановяване по водния цикъл” – каза кметът инж. Николай Иванов.

Финансирането на уличните ремонти ще бъде осигурено от два източника – очаква се решение за целева подкрепа от Министерски съвет, където е представен този сериозен проблем за града и със собствени приходи от общинския бюджет. „Ясно е, че не можем да очакваме само подкрепа от централния бюджет, а трябва и всички ние да положим усилия. През 2009 г. бе променена философията на финансиране на основните ремонти на общинска инфраструктура и от тогава тези ремонти, включително на уличната мрежа, могат да се извършват единствено с приходи от разпореждане, т.е. с продажба на общинска собственост. Логично е приходи от продажби да се инвестират в нова инфраструктура, за да има необходимата справедливост” – поясни кметът на Враца. Инж. Иванов припомни, че почти на всяко заседание на общинския съвет е внасял подобни докладни записки, включително на това, което предстои на 30 април. В ремонтите на улици ще бъдат вложени и събраните средства от данъка върху превозните средства.

 „По отношение на основните ремонти, както вече е ставало дума, имаме готовност с разрешение за строеж за около 6 милиона лева, които да бъдат вложени в уличната мрежа на Враца. Това е една от основните ни задачи за тази година. Имаме програма за управление и разпореждане, която е част от приетия вече бюджет, но с допълнителни предложения към общинския съвет се опитваме да осигурим още средства. С предложенията, които правя за предстоящата сесия на общинския съвет, очакваме приходи за около 3 милиона лева. Ако, разбира се, общинският съвет приеме да подкрепи това мое предложение. Търсим решение - не можем да очакваме само подкрепа от централната власт, защото не само община Враца има проблеми с улиците. Затова и ние трябва да търсим решенията и то не някога в обозримото бъдеще, а днес” – категоричен бе кметът Николай Иванов. Очакваните приходи от данъка върху превозните средства е около 900 000 лева, които могат да се ползват за текущи ремонти на улици, тротоари, пътни знаци, маркировка и улично осветление.

            Стратегията за извършването на уличните ремонти е почти готова. В нея ще бъде уточнено в кой квартал кои улици ще бъдат асфалтират.

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

 

 

#
# # # #