Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
23.11.2016
Ден на отворени врати в Центъра за обществена подкрепа

Ден на отворени врати в Центъра за обществена подкрепа

Центърът за обществена подкрепа във Враца /ЦОП/отвори врати за граждани, ученици и медии. Целта на проявата бе да се популяризира дейността на звеното, както и да се отчете постигнатото до момента. Кметът на Община Враца Калин Каменов също посети Центъра, разгледа материалната база и разговаря със служителите.

Управителят на центъра Клавдия Гъндева представи спецификата на работа и изнесе данни за дейността. Центърът   работи с деца на възраст от 0 до 18 години и с техните семейства. Към момента за една година екипът е работил по 209.

Центърът за обществена подкрепа във Враца е отворен през 2007 г. по проект на Общината, а от 2008 г., след решение на Общинския съвет продължава да функционира като делегирана от държавата дейност.  Вече 9 години Центърът извършва социална услуга, предоставяна в общността, както и превенция на изоставянето на деца, превенция на отпадане от училище, приемна грижа и осиновяване, работа с деца от специализирани институции.

#
# # # #