Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
06.04.2017
Преобразуването на „БКС – Враца“ ЕООД няма да доведе до съкращаване на работници

Във връзка с входираната докладна записка от председателя на Общински съвет - Враца Румен Антов за преобразуване на юридическото лице „БКС - Враца“ ЕООД в общинско предприятие, което ще бъде част от структурата на Община Враца и с появилите се в общественото пространство спекулации за съкращение на работещите в дружеството и отпадане на социалните им придобивки, Община Враца и Общински съвет - Враца изразяват следната позиция:

До вземане на решение за преобразуване на дружеството се стигна след извършен задълбочен, оперативен и икономически анализ на управлението и дейност през последните няколко години, при който бяха установени редица фрапиращи нарушения, довели до застрашаване на финансовата ликвидност на дружеството, регулярното изплащане на месечните възнаграждения на работещите и своевременното разплащане с доставчиците. С цел запазване и подобряване на предлаганите комунални услуги от дружеството, които са от първостепенно значение за населението в Община Враца се налага, преобразуване на „БКС - Враца“ ЕООД в общинско предприятие, което ще е част от структурата на Общината.

С предприетата стъпка на преобразуване Община Враца и Общински съвет – Враца категорично заявяват, че служителите ще запазят своите работни места и социални придобивки /ваучери за храна и премии/. Като в резултат на спестените разходи, дори са предвидени средства за увеличение на фонд работна заплата и подобряване условията на труд. Също така ще се повиши качеството на предлаганите до момента услуги, както и възможността за подменяне на амортизираната техника и сградния фонд, чрез реализация на различни инвестиционни проекти.

Най-важното, което касае работещите в дружество е, че по време на процеса на преобразуване те ще продължат да изпълняват трудовите си задължения и да получават месечните си възнаграждения. Със създаването на общинското предприятие те ще бъдат преназначени в новата структура.

Изложената дотук позиция на Община Враца и Общински съвет -  Враца е ясна и категорична - процедурата на преобразуване не застрашава работните места на трудещите се в комуналната сфера, както и не подлага на риск извършваните дейности, които ще продължат да функционират нормално до завършването на процеса.

Появилите се спекулации сред работещите и обществеността на Враца са абсолютно недостоверни и с тях се цели запазване на сегашното статукво, при което възможността за осъществяване на финансови нарушения и злоупотреби, за сметка и във вреда на жителите на Общината, ще продължи необезпокоявано.

#
# # # #