»
07.06.2017
, 2 50.

, 2 50. :

 

2:

. .202 –  . .57 - . .55 – ( ) . – . – . . . – – . . – . – . . – . – . . –   - . . „“ – . .2 – . .4 – . .10

 

50:

„“ – ..““.24 - ..““.18 – “. “ - ..““ – ( ) . – . – . - – . . . – . – – – „. “ – . – – OMV – . . – .

 

.

#
# # # #