Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.01.2019
Бюджет 2019 – инфраструктура, инвестиции и нов обществен транспорт

Бюджет 2019 – инфраструктура, инвестиции и нов обществен транспорт

Обновяването на пътната инфраструктура, създаване на благоприятна среда за инвестиции и нов обществен транспорт са сред основните приоритети в проектобюджета на Община Враца за 2019 година. В рамките на публично обсъждане заместник-кметът Мария Попова представи новия бюджет на местната администрация за предстоящата година. „Основен приоритет за 2019 година е обновяването на градския транспорт, като предвидените средства са в размер на 3 300 000 лева. Два пъти повече са планираните инвестиции за населените места от общината – 644 120 лева. Продължаваме и политиката за увеличаване средствата за образование“ – с тези думи Мария Попова анонсира изготвения проектобюджет.

Детайлен анализ на очакваните приходи и планираните разходи бе направен от директора на Дирекция „Финансово-счетоводна дейност“ – Румяна Маринова.

 

През 2019 година бюджетът на Община Враца ще е в размер на близо 60 млн. лв., без да е включен преходният остатък, като средствата са с 18 млн. лв. повече, спрямо 2016 година. В приходната част се запазват ниските нива на данъчно облагане, което е предпоставка за устойчивост и стабилност. Собствените приходи на местната администрация са в размер на 18 млн. лв.  С над 4,5 млн. лв. са повече инвестициите в сферата на образованието, което е 20% ръст, в сравнение с изминалата година.

В разходната част на проектобюджета са включени над 770 000 лв. за дейности по транспорта, а 655 940 лв. е стойността на средствата, предвидени за улично осветление. При изготвяне на финансовия документ, Община Враца отчита ръст и в планираните инвестиции за благоустрояване и текущи ремонти – 554 286 лв., за общинските пазари – 120 790 лв., за пенсионерските клубове – 181 874лв., както и за младежките дейности, чиито средства са в размер на 600 918 лв.

През 2019 година се увеличава и размерът на помощите за новородени деца от 250 на 300 лв. за новородено и по 350 лв. за близнаци. Предвидено е и закупуването на нова техника за ОП „БКС“ за 250 000 лв., а за издръжка на спортните клубове са заложени половин милион лева.

В рамките на презентацията на проектобюджет 2019 г. бе поставен акцент върху програмата за капиталови разходи на Общината, чиито размер е 4 435 300 лв., без преходния остатък. Освен закупуването на екологични превозни средства за „Тролейбусен транспорт“ и двойно повече средства за ремонти в населените места от общината, е включен и ремонтът на стадион „Христо Ботев“ и 212 500 лева за довършване на приюта за кучета. В Капиталовата програма е предвидено и изграждането на пет детски площадки, пет точки за подземни контейнери за сметосъбиране, скейтпарк и паркинги в жилищните комплекси  „Сениче“ и  „Дъбника“.

По време на публичното обсъждане въпроси и предложения отправиха общински съветници.

 

На дискусията присъстваха още заместник-кметът Петя Долапчиева, председателят на Общински съвет Румен Антов, секретарят на Община Враца – Нина Дакева, главният архитект Чавдар Спасов, общински съветници, кметове на населени места, директори на институции в града и граждани.

#
# # # #