Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.05.2009
Среща на приятели, колеги и наследници на Тодор Рачински отбеляза 80 годишнина от рождението на големия Български селекционер на пшеницата

Среща на приятели, колеги и наследници на Тодор Рачински отбеляза 80 годишнина от рождението на големия Български селекционер на пшеницата

На 28 май в гр. Враца беше отбелязана 80 годишнината от рождението на Тодор Николов Рачински (1929-1980 г.) - един от най-забележителните специалисти по пшеницата в България, създател на ценни сортове, които повече от 20 години след гибелта му заемат около 60% от засетите с пшеница площи в България.

Специални гости на честването бяха кметът на община Враца инж. Тотю Младенов, ст.н.с. д.с.н. Никола Вичев научен секретар на селскостопанската академия, представители на Съюза на агрономите, Националната асоциация на зърнопроизводителите, фондация „Тодор Рачински” и неговите наследници.

Кметът на общината инж. Тотю Младенов подари на тримата внуци на агронома-селекционер юбилейния сборник „Почетни граждани на Враца”, представен официално преди броени дни.

Тодор Николов Рачински е роден на 4 юли 1929 г. в гр. Враца. За периода от 1959 до 1975 г. Тодор Рачински извършва близо 4 000 междусортови кръстоски, в резултат на които е създаден значителен по обем селекционен фонд. От този материал са създадени единадесетте районирани сорта пшеница Русалка, Златия, Левент, Лудогорка, Юбилей, Славянка, Рубин, Добруджа 1, Огоста, Вега и Враца.

Наред с високата си продуктивност сортовете на Тодор Рачински притежават много добра устойчивост на болести и по-специално на брашнеста мана и кафява ръжда. Най-висококачествените сортове в България са създадени също от Тодор Рачински. Тодор Рачински пръв оценява и използва световните селекционни постижения и практически ги въвежда в селскостопанската практика на страната. Пръв създава и внедрява нискостъблените пшеници с повишена продуктивност и висока устойчивост на полягане, използва нови генетични източници за увеличаване потенциала на класа, за устойчивост срещу болести и други стресови фактори, за качество на зърното. Неговите публикации по тези въпроси не са изгубили значението си и до днес.

П. Ганчовска

#
# # # #