Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
02.10.2009
На специален брифинг днес изпълняващият длъжността кмет на община Враца Светла Кръстева и заместник-кметът по туризъм, спорт и оперативни програми Тони Милева запознаха медиите с развитието на проекта за водния цикъл на град Враца

На специален брифинг днес изпълняващият длъжността кмет на община Враца Светла Кръстева и заместник-кметът по туризъм, спорт и оперативни програми Тони Милева запознаха медиите с развитието на проекта за водния цикъл на град Враца

Проектът е внесен за одобрение в Министерството на околната среда и водите на 30 май 2008 г. и след положително становище е изпратен за одобрение в Европейската комисия през декември 2008 г. Стойността на проекта е 67.9 млн. евро за реконструкция на 77 км. водопроводна мрежа, изграждане на 13 км. канализация и подмяна на магистрален водопровод от язовир „Среченска бара” до град Враца.

Опитът, който има ЕК е толкова голям, че от подробния анализ на информацията по тях са създадени и правилата. Така е прието, че могат да се финансират проекти, които са от порядъка между 500 – 750 евро/на глава от населението. Двата проекта от България са около 900 евро/на глава от населението. Това прави проверката на информацията много обстойна. Гледа се в различни комисии от различни експерти, правят се посещения на място. Колкото повече експерти го гледат, толкова повече въпроси има. Проверяват всяка цифра и всяко наше твърдение. След няколкото проверки, през които мина обекта „Захранващ водопровод от яз. Среченска бара до Враца” на 25.09.2009 експертите от ЕК ни информираха, че отново правят оценка на инвестиционните разходи за него”. За няколкото финансови анализа, които не са направени от нас, а от експерти на Jaspers, вече знаете.

Може да бъдете уверени, че експертите, които работят за и в ЕК са много добри. Те искат да си свършат работата професионално, а документацията да отговаря на изискванията на ЕК и европейските стандарти.

Трябва да обърнем внимание на постиженията на този проект, до момента. А това са:

1. Увеличение на обема на инвестицията – от 25 млн.евро на 70 млн.евро – близо 3 пъти.

2. Цялостно решаване на проблемите на града във ВиК мрежата.

3. Това е проект, който привлича допълнително средства към одобрените по ОП „Околна среда”.

4. Със средства от Европейските фондове, в периода 2004-2006 г. е разработено предпроектното проучване към проекта и доставена апаратура за работа и контрол във ВиК ООД. (около 3 млн.лв.)

5. Със средства от Европейските фондове, в периода октомври 2008 – септември 2009 г. са разработени техническата документация по работните проекти за питейна вода и канал по улиците на града – останалите 50 % от обектите, за които нямахме такива; идеен проект за градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ); тръжна документация за предстоящите обществените поръчки. (около 1 млн.лв.).

6. Техническа помощ за подготовка на документацията към Кохезионния фонд от експерти на Jaspers (Инициатива на Европейската инвестиционна банка и ЕК за подготовка на проекти по околна среда и транспорт), която също струва пари. Ние имаме удоволствието да работим с едни от най-добрите експерти без да плащаме за това.

Допълнително свършената работа в рамките на 8-те месеца:

1. Допълнителна техническа документация: Успоредно с този проект, вървят още 2, които се изпълняват по договори с Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В работата по тях участват експерти от Общината и ВиК ООД, Враца. Това са: Идеен проект за ГПСОВ; работни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Ген-план за ВиК сектор – Враца. Вчера – 01.10.2009 г. в Община Враца заседава Технически експертен съвет, който разгледа изготвените работни проекти за вода и канал на останалата част от улиците, които са включени в проекта „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца”. „Ако приложим и тях към предишните кашони, те ще станат 240 на брой”.

2. Геодезически заснемания на захранващ водопровод от яз. Среченска бара до Враца. Въпреки обосновките, че терена е планински, скалист, стръмен и т.н. експертите от ЕК искаха да видят обекта на място и карта с координати. Благодарение на това, че общината беше възложила изработването на такава още в края на 2008 – началото на 2009 г. ние успяхме да представим и такава.

3. Нова карта „Натура 2000” с координати от МОСВ.

4. Идеен проект за ГПСОВ, който също беше вече възложен и е необходим за стартиране на дейността, при одобрение на проекта.

5. Актуализация на документите, изготвени в началото на 2008 г. Поискани ни бяха данни за загубите на вода във мрежата през 2007, 2008 и 2009 г., тъй като в проекта са представени данни до 2006 г.

Средното време за одобрение на подобни проекти в ЕК е от порядъка на 200-300 дни. За сравнение ще посочим, че Румъния беше внесла проекти „по вода” в началото на 2007 г., които бяха одобрени в началото на 2009 г. През 2008 г. е внесла 5 проекта за депа и все още не са одобрени.

Стратегията на разглеждане на проектите се определя от Управляващия орган и ЕК. Така е и в нашия случай. Ние сме убедени, че експертите са приели най-добрата стратегия за нашите проекти.

 

Ключови моменти, свързани с проектите към Кохезионния фонд:

1. Изясняване собствеността на ВиК мрежите, което е свързано с промени в Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги. Те бяха направени преди изборите на 05.07.2009 г. по настояване на ЕК.

2. Предстои промяна в стратегията за водите, очаква се октомври 2009 г., която има отношение към бъдещото стопанисване на ВиК мрежата, в нашия случай към ново придобитите активи и тяхното управление и експлоатация.

 

Тези документи са свързани с вземането на решение за сигурността на инвестицията и направените за нея разходи.

В най-скоро време очакваме положително становище на ЕК.

 

Зам.-кмет - Тони Милева

02 Октомври 2009 г.

#
# # # #