Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.12.2009
Община Враца приканва всички граждани и фирми,

които имат оставащи непогасени задължения за Данък превозни средства, Данък недвижими имоти и Такса битови отпадъци, да ги изплатят до 29.12.2009 г.

След 01.01.2010 г. към длъжниците ще бъдат предприети действия за принудително събиране чрез съдебни и публични изпълнители. Върху просрочените задължения се начисляват лихви.

Плащането може да се извърши в брой на приходните каси на Дирекция “Местни данъци и такси” в Община Враца,  ул. “Петропавловска” № 43, етаж 3, стая 21, или по банков път по IBAN BG48UBBS80028413872805, BIC UBBSBGSF, ТБ ОББ АД – Враца, вид плащане: за Данък превозни средства – 442300, за Данък недвижими имоти – 442100, за Такса битови отпадъци – 442400.

 

 Списък на граждани с просрочени задължения по-големи от 500 лв. към местен бюджет на община Враца /към 11.12.2009 г./

 Списък на фирмите с просрочени задължения над 1000 лв. за ДНИ, ТБО и патентен данък към Община Враца към 11.12.2009 г.

#
# # # #