Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
07.04.2008
ЕКОПАК започва национална кампания за повишаване ефективността на разделното събиране под мотото “Бъди модерен! Събирай разделно!”

   ЕКОПАК България стартира национална програма за повишаване ефективността на разделното събиране и нарастване дела на отпадъците от опаковки, генерирани от домакинствата. Партньор на компанията във Враца е Общината.

   Мотото на програмата е: „Бъди модерен! Събирай разделно!” и има за цел да мотивира хората да изхвърлят отпадъците от опаковки в трите цветни контейнера, да стимулира екологично-отговорното поведение и грижа към средата, в която всички живеем.

   За всеки тон разделно събрани от жителите на Враца отпадъци от опаковки, ЕКОПАК ще направи дарения в инфраструктура и подобряване на градската среда по следната схема:

- за 1 тон хартия – 13 дървета
- за 1 тон стъкло – 10 реновирани улични лампи
- за 1 тон пластмаса и/или метал – енергоспестяващи лампи за болницата/детска градина/училище

   В кампанията ще се включат и 1 200 деца на възраст от 5 до 11 години от училищата „Иван Вазов”, „Св. Софроний Врачански” и „Васил Левски” и възпитаници на ОДЗ № 4, ЦДГ № 9 и ЦДГ № 17. Първата инициатива на децата ще бъде да изградят модел на своя еко-град по повод Деня на Земята – 22 април.

   Събраните количества отпадъци от опаковки ще бъдат отчитани ежемесечно, като информация за постигнатите резултати ще бъде предоставяна на кметовете на общините-партньори, на националните и регионални медии с цел информиране на обществеността и ще бъде публикувана на страницата на ЕКОПАК в интернет: www.ecopack.bg. Окончателните резултати за събраните от жителите на всяка община количества опаковки ще бъдат обобщени и представени на пресконференция в средата на януари 2009 г. и през март ще стартират дейностите по подобряване на градската среда и инфраструктура.

#
# # # #