начало » Местни данъци и такси

 СЪОБЩЕНИЕ:

   С цел облекчаване обслужването на плащания от днес 06.04.2020г. задължените лица към Община Враца за местните данъци и такси могат да се възползват от възможността бързо и лесно да извършват дистанционно - онлайн плащания посредством дебитни или кредитни карти чрез виртуален ПОС терминал. Плащането се осъществява от секция “Проверка и плащане на задължения”. За целта следва да бъде въведен ЕГН/ЕИК на физическо лице/юридическо лице и ПИН код, предоставен от Общината – Дирекция “МДТ”. Плащането чрез виртуален ПОС се отразява по партидата на лицето веднага след получаване на потвърждение от банката – издател на картата. Плащанията се гарантират посредством системата за сигурност на „Борика-Банксервиз”.

 

 СЪОБЩЕНИЕ:

   Общинска администрация Враца Ви информира, че се удължава срока за плащане с отстъпка 5 на сто на данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци и данък върху превозните средства до 30 юни за предплатилите за цялата 2020 година.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Общинска данъчна администрация Враца информира данъкоплатците, че от  2020 година е създадена възможност за получаване на годишните данъчни съобщения за задълженията по местни данъци и такси в електронен формат – на e-mail.
Отказът от получаване на съобщението на хартиен носител и получаването на посочен e-mail ще става през официалната страница на Общината http://www.vratza.bg/ в раздел “Местни данъци и такси” – секция “Проверка на задължения”.
За достъп до услугата се въвеждат ЕГН/Булстат и ПИН код, който е напечатан в изпратените годишни съобщения или се получава лично на място в общинска данъчна администрация.
След избиране на поле “Годишно съобщение”, срещу името на задълженото лице се натиска бутон „Заявяване” и в появилия се екран се въвежда задължително адреса на електронната поща, маркират се и двете отметки и се натиска бутон “Заяви”.
Даденото съгласие ще бъде прието за изпълнение на описаната възможност.
Достъпът до електронните данни е защитен. 

 

Адрес:

 • 3000, Гр. Враца, ул. „Петропавловска" № 43, ет. 3 /сградата на Общината/
 • Електронна поща: mdt@vratza.bg 

 

Работно време:

 • Работното време за работа с клиенти на Дирекция „Местни данъци и такси" е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
  Телефони за връзка и информация – 092/66-52-16, 092/62-21-55, 092/62-03-18 и чрез централата на Община Враца – 092/62-45-81 вътрешни номера – 420, 421, 422, 426.
 • Мобилни телефони за връзка и информация:
  - Счетоводство: 0876 967771, 0887 900358
  - Паричен салон-каси: 0876965360, 0879970772, 0879969871
  - Приемане на Декларации/Издаване на документи: 0876967786, 0876965371, 0876967781, 0876965372
  - Проверки/Ревизии: 0876967780, 0876967773

Дейности извършвани от Дирекция „Местни данъци и такси”, Община Враца:

Обслужване на задължените лица чрез:

 • Приемане на декларации за облагане с данък върху недвижимо имущество по чл. 14 от ЗМДТ ;
 • Приемане на декларации за притежаване на превозни средства по чл. 54 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с туристически данък по чл. 61р от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61х от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче;
 • Установяване на вземания за местни данъци, такса битови отпадъци и такса за притежаване на куче по ЗМДТ;
 • Касово събиране и безкасово плащане на установени вземания по ЗМДТ;
 • Издаване на удостоверения за данъчна оценка за недвижимо имущество;
 • Издаване на удостоверения, документи, копия на документи по ЗМДТ.

 Осъществяване на данъчен контрол:

 • Чрез проверки;
 • Чрез ревизии.  

Плащания за местни данъци и такси се приемат:

 • на касите в Дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Петропавловска” № 43, ет. 3;
 • през сайта на община Враца www.vratza.bg, меню „Местни данъци и такси” -> „Проверка и плащане на задължения”;
 • на касите на Изипей АД в цялата страна;
 • през сайта www.epay.bg;
 • в клоновете на Български пощи ЕАД в цялата страна;
 • по банков път.

В Дирекция „Местни данъци и такси” се приемат касови и безкасови/чрез ПОС терминал/ плащания за местни данъци и такси.
За проверка на задълженията на граждани и фирми е налична електронна услуга , която се стартира от менюто вдясно: "Проверка на задължения". За достъп до проверката се въвеждат ЕГН/ЕИК и ПИН код, който е напечатан в изпратените годишни съобщения, или се получават лично, на място в общинска данъчна администрация. Достъпът до електронните данни е защитен. Внимание! На първия екран се избира продължаване към сайта/независимо от генерираната грешка на сертификата/. Входящите данни следва да бъдат въведени точно.