начало » Пазарни консултации

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 №

 Дата

Срок за подаване

Пазарна консултация относно

PK2020-004  02.11.2020 06.11.2020

Изпълнение на инженеринг за „Аварийно-възстановителни работи за възстановяване и укрепване на мост в село Горно Пещене, община Враца

1.Покана
2.Техническа спецификация

3.КСС

4.Идикативна оферта

5.Бюджет за разходите на обекта

PK2020-003  02.11.2020 06.11.2020

Изпълнение на инженеринг за обект „Метален мост и подпорна стена към него" с. Згориград, общ. Враца

1.Покана
2.Техническа спецификация

3.КСС

4.Идикативна оферта

5.Бюджет за разходите на обекта

PK2020-002  02.11.2020 06.11.2020

Укрепване и корекция на река Лиляшка, с цел подобряване проводимостта при средни и високи води, с. Лиляче, община Враца

1.Покана
2.Техническа спецификация

3.КСС

4.Идикативна оферта

5.Бюджет за разходите на обекта

РК2020-001 08.06.2020 11.06.2020

Доставка на контейнери за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци от населението   

1.Покана за пазарни консултации с изх.№2600-1578/08.06.2020 г. 2.Техническа спецификация
3.Оферта от "Идеа Сервиз"ЕООД с вх.№2600-1578(1)/11.06.2020 г.  
4.Оферта от "Колела А2"ООД с вх.№2600-1578(2)/11.06.2020 г.
PK2019-009 20.12.2019 06.01.2020

Доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях.   

 1.Покана    2.Спецификация     3.Количествена сметка    4.Оферта от "ПСТ Видин" ЕООД     5.Оферта от "СТЕФСТРОЙ 2010" ЕООД Монтана

PK2019-008 15.11.2019 08.11.2019 

Услуги, свързани с доставка и внедряване на интелигентна система за подобряване на градската среда.   

 1.Покана    2.Спецификация    3.Оферта от Инфосистемс интернешънъл ЕАД     4.Оферта от Иновативни Трафик Системи АД

PK2019-007 06.11.2019 06.11.2019

Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на кухни майки на общинско предприятие "Социални дейности" - Враца 1.Покана    2.Спецификация    3.Оферта от Иноксит ООД  

PK2019-006 21.05.2019 29.05.2019

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. ЧЕЛОПЕК – ОБЩИНА ВРАЦА

1.Покана    2.Спецификация    3.Оферта-образец    4.Количествена сметка

PK2019-005 27.03.2019 02.04.2019

Реконструкция на общински изолатор за бездомни кучета в местността „Джуджански поток“ гр. Враца.

1.Покана    2.Спецификация    3.Оферта-образец    4.Количествена сметка

Оферта-ЦЕНИТ-Петков ООД         Оферта-Строителна компания ЕООД

PK2019-004 18.03.2019  25.03.2019

Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, изпълнявани от община Враца през 2019-2021 г.

1.Покана     2.Техническа спецификация     3.Индикативна оферта-образец

Оферта-Гид-Г консулт ЕООД          Оферта-Кодас Консултинг ЕООД        Оферта-Термоконтрол Сървиз ЕООД

PK2019-003 18.03.2019

22.03.2019

Срок-удължаване

Изграждане на игрище за мини футбол в УПИ IV, кв.19 по плана на ЦГЧ, ул.Стоян Калъчев, гр.Враца

1.Покана+Техническа спецификация     2.Индикативна оферта-образец

PK2019-002 18.03.2019

22.03.2019

Срок-удължаване

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на гр.Враца

1.Покана+Техническа спецификация     2.Индикативна оферта-образец

PK2019-001 12.03.2019 19.03.2019

Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за ВОДЕН ЦИКЪЛ на град ВРАЦА – II ФАЗА

1.Покана     2.Техническа спецификация     3.Индикативна оферта-образец

Оферта-Икар консулт АД         Оферта-Инвеститорски контрол 05 ООД