Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Кариери

Дата

Работно място

Допуснати кандидати

Избран кандидат

Забележка

02.07.2020 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал за длъжността:  „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.
            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

     
29.06.2020  ОБЯВА
Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на 2 (два) броя служители на длъжност „Инспектор“ в звено „Инспекторат“
     
23.06.2020  ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ПОДБОР
за длъжността Директор на
общинско предприятие БКС
град Враца
     
19.06.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен инженер в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“, Общинска администрация Враца
     
09.06.2020 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал за следните длъжности: „ХИГИЕНИСТ“ и „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.
            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

Допуснати кандидати до интервю Списък класирани кандидати  
04.06.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 171 вакантни длъжности
за приемане на служба в доброволния резерв
във Военноморските сили

Приложение 1

 Документи се приемат
до 10 юли 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
21.05.2020  ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА
подбор за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

  Резултати от интервю  
15.05.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 27 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции
Документи се приемат
до 26 юни 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
30.04.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Електро, отопление и вентилация“ в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати

Система на оценяването

   
27.04.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца
     
22.04.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба във ВВВУ “Г.Бенковски“
Документи се приемат
до 19 май 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
15.04.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

За длъжността „Главен вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит, Общинска администрация Враца
     
27.03.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Оперативни програми” в Дирекция „Програми и проекти“, Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

  На основание чл.47 от НПКПМДС конкурсната процедура приключва без класиране
18.03.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Главен вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит, Общинска администрация Враца
    По заповед №623/09.04.2020 г. на Кмета на Община Враца - прекратена процедура
06.03.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите
Документи се приемат до 13 март 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
06.03.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 3 вакантни длъжности
за приемане на военна служба
в НВУ“Васил Левски“
Документи се приемат до 27 март 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
19.02.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Оперативни програми” в Дирекция „Програми и проекти“, Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

  На основание чл.47 от НПКПМДС конкурсната процедура приключва без класиране
14.02.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца
Недопуснати до конкурс
   
11.02.2020

 ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА
подбор за длъжността „Главен специалист“ в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

Допуснати 
до интервю

Недопуснати до интервю

Класиране Съобщение за отлагане на интервю
11.02.2020

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА 
подбор за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

Допуснати 
до интервю

Недопуснати до интервю

Класиране Съобщение за отлагане на интервю
10.02.2020

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА

подбор за длъжността „Счетоводител” в  звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“

Списък на допуснати кандидати  Резултати от интервю  
05.02.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 165 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътните войски /и военно формирование 54990-Враца/

Документи се приемат до до 10 март 2020г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
05.02.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 5 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военноморските сили

Документи се приемат до до 28 февруари 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
05.02.2020

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на 3 (три) броя служители на длъжност „Инспектор“ в звено „Инспекторат“

Допуснати 
до интервю

Недопуснати до интервю

Класиране  
30.01.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 100 вакантни длъжности
за приемане на военна служба
във Военноморските сили

Документи се приемат до
до 29 май 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи.

     
28.01.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 38 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции

Документи се приемат до до 21 февруари 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
08.01.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 25 вакантни длъжности
за лекари за приемане на военна служба във Военномедицинска академия

Документи се приемат до
до 31 януари 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
07.01.2020 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал за следните длъжности: "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК", "ПЕДИАТЪР", "СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ"

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.
            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

Допуснати до събеседване
за Социален работник

Допуснати до събеседване
за Специален педагог

Недопуснати
за Социален работник

Недопуснати
за Специален педагог

 

Класирани кандидати за „Социален работник“ и „Специален педагог“

Некласирани кандидати