Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Администрация » Кметства

 

 Декларация на кметовете на населени места по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
На основание чл.10, ал.4 от Наредба за административно обслужване,  в случаите, когато в служебните помещения, определени за административно обслужване, има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време работата на кметството продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Населено място

Кмет/Наместник

Телефон

с. Баница

Владимир Тодоров Вълов

09112 2222

0882756074

с. Бели Извор

Кирил Александров Илиев

09185 2242

0886905276

с. Веслец-кметски наместник

Росица Вълчева

091888 266

0886917922

с. Вировско-кметски наместник

Нанко Тодоров

09110 2220

0887900322 

с. Власатица-кметски наместник

Петър Драгоманов Атанасов

09185 2335

0887900323

с. Върбица

Христо Иванов Христов

09140 4298

0876939221

с. Голямо Пещене

Тодор Христов Тодоров

09180 2226

0887900325

с. Горно Пещене-кметски наместник

Доля Иванова

09188 2264

0887900326

с. Девене

Николай Тодоров Мицов

09182 2250

0887900327

с. Згориград

Асен Георгиев Петров

09186 2260

0887900328

с. Косталево

Любомир Христов Кръстев

09116 2224

0887900329

с. Лиляче

Красимир Тодоров Петров

09183 2224

0886885573

с. Лютаджик-кметски наместник

 Валентин Николов Петров

09187 2310

0887900341 

с. Мало Пещене кметски наместник

Иван Стоянов

09112 2248

0887900342

с. Мраморен

Гергана Маркова Дешева -Стоянова

09113 2286

0887900343

с. Нефела

Цветан Тодоров Цветанов

092 91 91 10

0885342175

с. Оходен-кметски наместник

 Тодор Ценов Тодоров

09184 2271

0887900345 

с. Паволче

Емил Стефанов Василев

09189 2221

0887900346

с. Тишевица

Минко Георгиев Георгиев

09119 2232

0887900347

с. Три кладенци

Светлан Евгениев Симеонов

091189 225

0887900348

с. Челопек

Тихомир Иванов Тошев

09111 2221

0887900349

с. Чирен

Диан Иванов Дамянов

09115 2370/2378

0887900354

кв. Бистрец пълномощник

Владимир Тодоров

092 66 30 49

0885588834

кв. Дъбника пълномощник

Сашко Вълков

092 62 12 78

0887900307

кв. Кулата пълномощник

Даниела Чобанова

092 62 13 77

0887900308 

пълномощник кв.Младост и Медковец

Серьожа Пеев

0887900313