начало » Местни данъци и такси » Административни услуги по местни данъци и такси

     ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на административни услуги

Административни услуги извършвани в Дирекция Местни данъци и такси


1. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
Необходими документи:

 • Заявление;

Срок:                                                            Такса:
7 дни                                                          2 лв.
2 часа                                                        10 лв.

2. 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и *незавършено строителство
Необходими документи:

 • Искане;  
 • Декларация по чл.14 (само за незавършено стр-во)
 • Протокол за степен на завършеност (само за незавършено стр-во)

Срок:                                                            Такса:

За физически лица:
в рамките на работния ден                            20 лв.
3 дни                                                            10 лв.
5 дни                                                            5 лв.


За юридически лица:
в рамките на работния ден                            40 лв.
3 дни                                                            20 лв.
5 дни                                                            5 лв.


3. 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Необходими документи:

 • Искане;   

Срок:                                                            Такса:

За физически лица:
в рамките на работния ден                            20 лв.
3 дни                                                            10 лв.
5 дни                                                            5 лв.


За юридически лица:
в рамките на работния ден                            40 лв.
3 дни                                                            20 лв.
5 дни                                                            5 лв.


4. 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Необходими документи:

 • Искане;  
 • Декларация по чл.14
 • Виза за проектиране или Разрешение за строеж

Срок:                                                            Такса:

За физически лица:
в рамките на работния ден                            20 лв.
3 дни                                                            10 лв.
5 дни                                                            5 лв.


За юридически лица:
в рамките на работния ден                            40 лв.
3 дни                                                            20 лв.
5 дни                                                            5 лв.5. 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Необходими документи:

 • Заявление.

Срок:                                                            Такса:
7 дни                                                          2 лв.
2 часа                                                        10 лв.

6. 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Необходими документи:

 • Искане.

Срок:                                                            Такса:
7 дни                                                          1 лв. на страница


7. 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството
Необходими документи:

 • Искане.

Срок:                                                            Такса:
7 дни                                                          безплатна услуга

8. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Необходими документи:

 • Искане.

Срок:                                                            Такса:
7 дни                                                          2 лв.
2 часа                                                        10 лв.

9. 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
Необходими документи:

 • Искане за издаване на документ по чл.87, ал.10 от ДОПК;

или

 • Искане за издаване на документ по чл.87, ал.11 от ДОПК.

Срок:                                                            Такса:
5 дни                                                           безплатна услуга