начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

02.07.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на инсталация за производство на нано-структурни карбонови добавки”, УПИ V, кв. 848, (в ПИ 12259.848.5), ул. В. Кънчов, м.„Манастирски дол”, гр.Враца с възложител:„АРТМонбат”АД
1. Съобщение 2. Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на инсталация за производство на нано-структурни карбонови добавки”, УПИ V, кв. 848, (в ПИ 12259.848.5), ул. ...

01.07.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Преотреждане на имотите за неземеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща)”, в ПИ с идентификатори 12259.б74.19 и 12259.674.21, местност „Занкиното”
1. Съобщение 2. Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Преотреждане на имотите за неземеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща)”, в ПИ с идентификатори ...

22.06.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - 1 бр. тръбен кладенец ТК 1”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1026.253, гр. Враца - с възложител: „БОВАТО-2” ООД,
1. Съобщение 2. Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - 1 бр. тръбен кладенец ТК 1”, в поземлен имот с идентификатор ...

19.06.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили”
1. Съобщение 2. Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили”, в поземлен имот с идентификатор № 12259.674.113, местност "Занкиното", ...

11.06.2020
Уведомление за инвестиционно предложение: „Преотреждане на имотите за неземеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща)”, в ПИ с идентификатори 12259.674.19 и 12259.674.21, местност „Занкиното” в землището на гр. Враца
Съобщение за Уведомление за инвестиционно предложение, постъпило от РИОСВ-Враца с възложител: Галина Христова Борисова Уведомление за инвестиционно предложение: „Преотреждане на имотите за неземеделски ...

01.06.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от „КМС” ЕООД за: „Изграждане на площадка за събиране и първична преработка на гуми за моторни превозни средства, излезли от употреба; хартия и пластмаса”
Уведомление за инвестиционно предложение от „КМС” ЕООД за: „Изграждане на площадка за събиране и първична преработка на гуми за моторни превозни средства, излезли от употреба; хартия и пластмаса”, в поземлен ...

26.05.2020
Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили"
Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили" в поземлен имот с идентификатор № 12.259.674.113 местност "Занкиното“ в землището на Община Враца. гр.Враца ...

16.04.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № 9, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „Центромет” АД.
1. Съобщение 2. Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № ...

07.04.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за модернизация на жп участък Мездра - Медковец
Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за модернизация на жп участък Мездра - Медковец ...

19.03.2020
Уведомление за инв. предложение от "Монбат ЕНБИ ПИ" ЕАД: Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии
Уведомление за инв. предложение от "Монбат ЕН БИ ПИ" ЕАД: Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда