начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инв. предложение от "Монбат ЕНБИ ПИ" ЕАД: Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии

от 19.03.2020

Уведомление за инв. предложение от "Монбат ЕН БИ ПИ" ЕАД: Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда