начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

14.12.2009
"ОБХОДЕН ПЪТ гр.Враца от км 0+000 до км 6+315"
...

13.11.2009
Изграждане на малък семеен хотел за развитие на екологичен туризъм в имот № 023010, м Клисурата в землището на с. Згориград
Местоположение: Поземлен имот № 023010 в местност „Клисурата”, с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца. Възложител: „ОЛИППИЯ” ООД, БУЛСТАТ: 106509788 с адрес: гр. Враца 3000, ул. „Иванка Ботева” № 21, ...

06.11.2009
Монтиране на фотоволтаична инсталация
Местоположение:   общ Враца, с. Девене, м. „Край село”, имот 125022,   Възложител:   ЕТ „САГА- 93- Людмил Захариев”  АД, Враца, представлявано от Людмил Живков Захариев с адрес на управление: гр. ...

27.10.2009
РЕШЕНИЕ №BP-41- ПР /2009г. за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и паркинг за нови и употребявани автомобили в поземлен ...

23.10.2009
РЕШЕНИЕ №31- ПР /2009г. оценка на въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на малък семеен хотел в имот № 006080, м.Клисурата в землището на с.Згориград, ...

07.10.2009
Изграждане на жилищна сграда в местност “Лозята” в землището на с. Паволче
Местоположение:          Местност “Лозята” в землището на с. Паволче, Община Враца, област Враца, имот с № 203048   Възложител:          арх. Севдалина Александрова         Адрес: жк. “Дъбника” ...

06.10.2009
Изграждане на Автосервиз за леки автомобили в местност “Занкиното” в землището на гр. Враца
Местоположение:          Местност “Занкиното” в землището на гр. Враца Община Враца, област Враца, имот с № 12259.675.27   Възложител:          арх. Севдалина Александрова         Адрес: жк. “Дъбника” ...

14.09.2009
Нов експлоатационен сондаж Е- 72 и шлейф
Местоположение:   Инвестиционното намерение за изграждане на екплоатационен сондаж Е- 72 към Подземно газово хранилище Чирен и шлейф към него е предвидено да бъдат разположени изцяло в землището на с. ...

13.08.2009
Изграждане на централен ретранслатор в местност “Калето” в землището на с. Чирен
Местоположение:   Местност “Калето” в землището на с. Чирен Община Враца, имот № 086083.   Възложител:          инж. Младен Асенов Йорданов – Управител на “БУЛГАРТРАНСГАС” – ЕАД гр. София        ...

10.08.2009
Изграждане на търговски комплекс и социално обслужване
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.916.23, местност “Егледжето”.   Възложител: Митко Цветков Димитров с адрес: ул. “Полк. Кетхудов” 17, ап.1, гр. Враца, общ. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда