начало » Екология » Общинско екологично законодателство

Актуализация на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца до 2023 година

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ до 2020 г..

Общинска Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Враца 2019 – 2021 г.

Общинска програма за опазване на околната среда 2017-2020 г.

Решение №691-30.01.2018 г.

Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за периода 2011-2014 г.

Актуализация на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за периода 2015-2018 г.

Програма за управление на отпадъците на територията на Общини Враца и Мездра 2004-2015 год.

Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на община Враца

Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Враца.

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Враца.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Враца.