начало » Екология » Оперативна дейност

Схема на райони за почистване на град Враца

СХЕМА за разположение на съдове за текстилни отпадъци.

СХЕМА за разположевние на съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци- хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.

График за обработка на паркове, градини, зелени площи към транспортните ивици, речни корита и гробищни паркове на територията на община Враца срещу насекоми, акари и гризачи за 2020 г.

Приложение 1.              Приложение 2.              Приложение 3.              Приложение 4.    Приложение 5.

 

График за сметоизвозване и сметосъбиране на община Враца от ОП БКС.

Оперативен план за поддържане на зелени площи и цветни фигури
през м. 07.2020 г.

График за обслужване на съдовете за текстилни отпадъци за 2019 г.

ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА ИУГ.

График за окосяване за м. 07 2020 г.

 

График за почистване на обществени площи за м. 12 2019 г.

 

График за дезинфекция на тротоари и контейнери за м. 04 2020г.

 

График за дезинфекция на улиците в гр. Враца за м. 05 2020г.

 

График за миене на улиците за м. 07 2020г.

 

График за Машинно метене за м. 07 2020г.