начало » Екология » Отпадъци

 Карта на организирано събиране на строителни отпадъци от малки битови ремонти

 Публичен регистър на издадени направления за депониране на строителни отпадъци 2019 г.

 Публичен регистър на издадени направления за депониране на строителни отпадъци 2018 г.

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ до 2020 г.

Решение № ВР-4-ЕО/2018 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон и отпадъци от ИУМПС на територията на Община Враца
Третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

Интересни факти и полезни съвети за разделно събиране на отпадъци.

Полезни правила за разделно събиране.

Помощник за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Брошура.

Бланка-образец на заявление за предоставяне на съдове за ТБО.