Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Услуги

 

ОТЗИВИ И ПРЕПОРЪКИ

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Благодарност

 

До кмета на община Враца

 

Уважаеми господин Младенов,

От името на ръководството на Национален съюз „Единение” Ви поднасям най-сърдечна благодарност за отличната организация на всенародното честване на 133 години от гибелта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, състояло се на 1 и 2 юни 2009 г.

Не за пръв път участваме във възстановка на важни исторически събития, свързани с националната ни история, но за пръв път оставаме с отлични впечатления от действията и отношението на общинските служители.Позволяваме си чрез Вас, да изкажем специална благодарност на госпожа Радосвета Крумова, която създаде условия, участниците във възстановката да вложат всичко от себе си, за автентичното пресъздаване на драматичните моменти от последните битки на Ботевата чета, които са извор на национална гордост и самочувствие.

Надяваме се и на бъдещо сътрудничество!

 

03.06.2009 г.

Председател на УС на НС „Единение”:

доц. д-р инж. Г. Маринов

 

                                                 Оригинално писмо

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

          ДО
          КМЕТА
          НА ОБЩИНА ВРАЦА

          инж. Тотю Младенов


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми г-н Кмете

Жителите на с. Мало Пещене общ. Враца, представлявани от Км. Наместник на селото Цеца Петрова Христова, изказват своята най-искрена благодарност на Гл. секретар на Община Враца г-н Пламен Кръстев, а в негово лице и на Община Враца за оказаната ни помощ при връхлетялата ни снежна виелица на 20 и 21 февруари 2009г., когато шосето ни беше непроходимо от безброй преспи, които попречиха на доставката на хляб в селото.
Уважаеми г-н Кръстев,
БЛАГОДАРИМ ВИ за грижата и вниманието към бедата на обикновените хора в най-малкото селце на община Враца-с.Мало Пещене!

 

25.02.2009 г.                                                         Км.наместник:
с. Мало Пещене                                                              /Цеца Христова/

                                                 Оригинално писмо

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

          ДО
          Г-Н КМЕТА
          НА ОБЩИНА ВРАЦА
          ИНЖ. ТОТЮ МЛАДЕНОВ


Уважаеми инж. Младенов,

   Пиша Ви това писмо без да имам някаква друга умисъл, освен да изкажа своето удовлетворение от някои Ваши управленски действия и решения. Ние се познаваме с Вас, но може би не се сещате, защото в периода около 1990 година бяхме много по-млади. Казвам се д-р Красимир Ж. Виденов и работя в Регионален център по здравеопазване – гр. Враца.
   Останах, както казах, удовлетворен и радостен, като разбрах, че в ЖК „Дъбника” ще бъде построена православна църква „Св. Мина”.
   За построяването аз ще участвам при изграждането с доброволен труд.
   Друг факт, който показва политическа мъдрост е побратимяването на гр. Враца с българите от гр. Кичево в Р Македония.
   Уважаеми г-н кмете, пожелавам Ви ползотворна национално отговорна работа и оставам с надежда, че ще се сложи край в нашата страна на антибългарската и национално-еничарска политика.

      С уважение: (п) не се чете

      ЖК „Дъбника” блок 42; вх. Г, ап. 72

22.07.2008 г.
гр. Враца                                                 Оригинално писмо

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

23 май 2008 г., гр. Враца

   Господин Кмет,

   Казвам се Венета Маринова Кутинска. Искам чрез Вас да изразя най-голяма благодарност на госпожа Величка Киркова към „Устройство на територията и строителството” и на г-н Пламен Стоянов – Гл. архитект на Община Враца. Те ми оказаха съдействие и добро отношение за разрешаване на моя проблем – приемане на ПУП.

Бог здраве да Ви дава!

С уважение: Венета Кутинска                                 Оригинално писмо

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *