Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Проекти » Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

     
13102015  

Обявление за възлагане на поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги във връзка с подготовката на инвестиционен проект за реконструкция и изграждане на плувни съоръжения в Община Враца и Община Блаце, по Приоритетна ос 2 „Младеж” по обявена на 17.08.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложения в рамките на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, приета от ЕК на 30 юли 2015 г. с Решение № C(2015) 5444”

12092015   

Обявление за възлагане на поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги във връзка с подготовката на проектно предложение за реконструкция и изграждане на плувни съоръжения в Община Враца и Община Блаце, по Приоритетна ос 2 „Младеж” по обявена на 17.08.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложения в рамките на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, приета от ЕК на 30 юли 2015 г. с Решение № C(2015) 5444”