начало » --------------------------

Архив
Обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца"

от 13.05.2011

 

 

Решение за удължаване срока за получаване на оферти 2 /второ/ 

Решение за удължаване срока за получаване на оферти  

1.Решение

2.Обявление

3.Документация за участие (без част ИДЕЕН ПРОЕКТ)

Въпроси и отговори:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  

 

29.07.2020 г.    Обявление за приключил договор за обществена поръчка