начало » --------------------------

Архив
Обявление за обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – ЕТАП 1”

от 13.07.2011

Съобщение1.Решение

2.Обявление

3.Документация за участие

Въпроси и отговори:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20             

 Съобщение

 КЛАСИРАНЕ

 Решение №323-12.03.2012 г. за прекратяване на процедурата за обявяване на обществената поръчка

Решение №506-03.05.2012 г. на КЗК  

Съобщение за класиране на участниците в обществената поръчка

Определение №1178-10.10.2012 г. на КЗК

29.07.2020г.  Обявление за приключил договор за обществена поръчка