Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
02-2013-078_Публична покана по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за инженерингова дейност на обект Допълнително улично осветление в ж.к. Сениче, гр. Враца

от 31.05.2013

1.Публична Покана

2.Проект на договор

3.Декларация за приемане клаузите на договора

4..Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП

5.Оферта

6.Техническа задание

7.Идейна схема

8.Списък техническо оборудване

 

13.06.2013.Съобщение за прекратяване на процедурата