начало » --------------------------

Архив
03-2015-066 Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Изпълнение на пакет за повишаване на енергийната ефективност на Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс ,,Христо Ботев“ – град Враца

от 16.07.2015

1.Решение.

2.Обявление.

3.Указания.

4.Техническа спецификация.

5.Количествена сметка.

6.Образци за подготовка на офертата.

7.Проект на договор.

8.Технически проект.

 

   
25.08.2015 Протокол № 1 от 14.08.2015 г.
29.08.2015 Съобщение за отваряне на ценовите оферти.
03.11.2015 Протокол № 2 от 09.10.2015 г.
03.11.2015 Протокол № 3 от 03.11.2015 г.
03.11.2015 Решение № 2432 от 03.11.2015 г.
23.12.2015 ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки.
  Договор № C-250 от 21.12.2015 г.