начало » --------------------------

Архив
03-2015-074 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на общинска администрация Враца и общинските предприятия

от 15.07.2015

1.Решение.

2.Обявление.

3.Документация за участие.

4.Образци.

5.Проект на договор.

   
18.12.2015

Договор № 246 от 11.12.2015 г.

18.12.2015

Договор № 245 от 11.12.2015 г.

09.10.2015 Решение № 2764 от 09.10.2015 г.
09.10.2015 Протокол № 4 от 05.10.2015 г.
09.10.2015 Протокол № 3 от 23.09.2015 г.
15.09.2015 Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти
14.09.2015 Протокол № 2 от 14.09.2015 г.
28.08.2015 Протокол № 1 от 20.08.2015 г.
03.08.2015 Разяснение.