начало » --------------------------

Архив
02-2015-090 Публична покана за доставка и монтаж (когато е приложимо) на кухненско оборудване за нуждите на ОП Социални дейности, Община Враца

от 29.09.2015

1. Публична Покана

2. Оферта - образец

3. Техническа спецификация

4. Проект на договор

   
02.11.2015 г. Договор № Д-232 от 30.10.2015 г.
12.10.2015 г. Протокол от 12.10.2015 г.
02.10.2015 г. Разяснения