начало » --------------------------

Архив
02-2015-088 Публична покана за "Провеждане на обучения на младежи в курс по английски език, информатика, фризьорство и шивачество"

от 02.10.2015

1. Публична Покана

2. Техническа спецификация

3. Указания към участниците

4. Образец на оферта

5. Приложения

6. Проект на договор

 

   
05.02.2016 Протокол от 15.10.2016 г.
05.02.2016 Заповед №155/05.02.2016 г.