начало » --------------------------

Архив
03-2015-092 Открита процедура по ЗОП с предмет: Разработване на работни проекти във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Враца по 4 обособени позиции

от 02.10.2015

03-2015-092 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Разработване на работни проекти във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Враца по обособени позиции (ОП):
ОП № 1: ж.к. „Младост” бл. 1;
ОП № 2:  ОП № 2: ж.к. „Сениче” бл. 54;
ОП № 3: бул. „Втори Юни” № 70;
ОП № 4: ул. „Братя Миладинови” № 10

1. Решение

2. Обявление

3. Документация

4. Приложения

5. Teхническо и енергийно обследване – по четирите ОП

 

   
13.11.2015 г. Протокол № 1 от 03.11.2015 г.
27.11.2015 г. Отваряне на ценовите оферти.
19.01.2016 г. Протокол № 2 от 24.11.2015 г.
19.01.2016 г. Протокол № 3 от 03.12.2015 г.
19.01.2016 г. Протокол № 4 от 16.12.2015 г.
19.01.2016 г. Решение № 14 от 19.01.2016 г.
25.02.2016 г. Договор № У-33 от 18.02.2016 г. за Позиция №1.
25.02.2016 г. Договор № У-22 от 16.02.2016 г. за Позиция №2.
25.02.2016 г.

Договор № У-26 от 16.02.2016 г. за Позиция №3.

25.02.2016 г. Договор № У-27 от 16.02.2016 г. за Позиция №4.