начало » --------------------------

Архив
04-2015-091 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЛА - КЛУБ НА КМЕТСТВО С. ВЛАСАТИЦА, ОБЩИНА ВРАЦА, УПИ І-113 КВ. 29

от 09.10.2015

1. Решение

2. Обявление

3. Документация

4. Приложения

5. Количествена сметка.

 

21.10.2015 г. Отговор № 1 - разяснения по зададени въпроси към 20.10.2015 г.
16.12.2015 г. Протокол № 1.
01.03.2016 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти.
20.04.2016 г. Решение № 1418 - 20.04.2016 г.
20.04.2016 г. Протокол № 2 - 15.01.2016 г.
20.04.2016 г. Протокол № 3 - 09.03.2016 г.
 28.06.2016 г. Договор № С-152 - 14.06.2016 г.