начало » --------------------------

Архив
03-2015-097 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на техническ

от 12.10.2015

1. Решение

2. Обявление

3. Документация

4. Приложения

 

12.11.2015 г.  Решение за лрекратяване.

18.11.2015 г.  Протокол №1 .

26.11.2015 г.  Съобщение за отваряне на ценовите оферти.

   
12.11.2015 г. Решение за прекратяване.
18.11.2015 г. Протокол №1.
26.11.2015 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти.
14.01.2016 г. Решение №119-14.01.2016 г.
14.01.2016 г. Протокол №2.
14.01.2016 г. Протокол №3.
14.01.2016 г. Протокол №4.
29.02.2016 г. Договор № У-36-22.02.2016 г. - ОП №1.
29.02.2016 г. Договор № У-21-12.02.2016 г. - ОП №2.
29.02.2016 г. Договор № У-32-18.02.2016 г. - ОП №3.
29.02.2016 г. Договор № У-24-16.02.2016 г. - ОП №5.