начало » --------------------------

Архив
03-2015-094 – Договаряне без обявление с предмет: Изпълнение на допълнителни СМР в Младежки център - Враца

от 16.10.2015

1. Решение за откриване.

 

16.10.2015 Решение № 2798.
16.10.2015 Доклад+Протокол.
06.11.2015 Договор № С-235/04.11.2015 г.