начало » --------------------------

Архив
03-2015-098 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА, ВСЛЕДСТВИЕ НА НАВОДНЕНИЯТА ПРЕЗ М. ЮЛИ И АВГУСТ 2014 Г.

от 20.10.2015

1. Решение

2. Обявление

3. Документация

4. Приложения

 

19.11.2015 г.  Решение №2566 / 19.11.2015 г. за прекратяване процедурата.