начало » --------------------------

Архив
02-2015-101 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обслужване на обект "Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци", п.и. 12259.153.4, в м. "Орешака" землището на гр. Враца

от 16.12.2015

1.Публична Покана

2.Образец на оферта.

3.Проект на договор.

4.Образец на декларация за оборудване.

5.Образец на декларация за приемане клаузите на договора.

 

Утвърден от възложителя Протокол.

   
29.01.2016 Договор У-10 / 26.01.2016 г.