начало » --------------------------

Архив
04-2016-036 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение

от 14.04.2016

04-2016-036 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Враца и на второстепенните разпоредители"

1. Решение

2. Обявление

3. Документация за участие.

4. Образци

5. Проект на договор

 

06.06.2016 Разяснение.

06.06.2016 КУО Враца ел.енергия 2015. 

06.06.2016 КУО Враца 01.01.2015 - 31.12.2015. 

28.06.2016 Протокол 1 от 14.06.2016 г.

28.06.2016 Съобщение за отваряне на ценови оферти.

06.07.2016 Решение № 2084 от 06.07.2016 г.

06.07.2016 Протокол № 2 от 26.06.2016 г.

06.07.2016 Протокол № 3 от 06.07.2016 г.

18.10.2016 Договор № 232 от 28.09.2016 г.