начало » --------------------------

Архив
03-2016-037 „Предоставяне на консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Враца, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

от 20.04.2016

1. Решение

2. Обявление

3. Документация за участие.

4. Образци

5. Проект на договор

6. Техническа спецификация

 

03.06.2016 Протокол № 1 / 31.05.2016 г.

11.01.2017 РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.