начало » --------------------------

Архив
2016-040 Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на обекти в гр. Враца във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"

от 20.05.2016

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява.

1. Документация.

2. Приложение № 1 - Списък на персонал.

3. Приложение № 2 Представяне.

4. Приложение № 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

5. Приложение № 4 - Декларация за подизпълнителите.

6. Приложение № 5-Техническо предложение.

7. Приложение № 6 - Ценово предложение.

8. Приложение № 7 - Проект на договор.

 

07.06.2016 Съобщение.

07.06.2016 Информация за удължаване срока за получаване на оферти.

13.06.2016 Протокол №1 от 13.06.2016 г.

02.08.2016 Протокол №2 от 21.07.2016 г.

02.08.2016 Протокол №3 от 01.08.2016 г.

02.03.2017 Договор №192 от 11.08.2016 г.

02.03.2017 Договор №193 от 11.08.2016 г.

02.03.2017 Договор №194 от 11.08.2016 г.

02.03.2017 Договор №197 от 12.08.2016 г.

02.03.2017 Договор №198 от 12.08.2016 г.

02.03.2017 Договор №199 от 12.08.2016 г.

02.03.2017 Договор №200 от 12.08.2016 г.

02.03.2017 Договор №201 от 12.08.2016 г.