начало » --------------------------

Архив
2016-045 Обява за събиране на оферти с предмет:"Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, собственост на Община Враца

от 24.06.2016

1. Документация.

2. Проект на договор.

3. Приложения.

 

29.06.2016 Разяснение № 1

29.06.2016 НОВО Приложение № 5.1

29.06.2016 НОВО Приложение № 5.2

30.06.2016 Разяснение № 2

30.06.2016  СПИСЪК № 1

30.06.2016  СПИСЪК № 2

04.07.2016 Съобщение. 

12.07.2016 Протокол от 08.07.2016 г.