начало » --------------------------

Архив
2016-051 обществена поръчка с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Враца по шест обособени по

от 07.07.2016

1. Решение

2. Обявление

3. Документация.

4. Договор-проект.

 

13.07.2016  Разяснение.

19.07.2016  Разяснение 2.

21.07.2016  Решение за одобряване на обявление за изменение.

22.07.2016  Разяснение 3.

08.07.2016  Разяснение 4.

11.08.2016  Национална програма - Инженеринг /Архитектурно заснемане, Доклади, Паспорти, Обследвания ../.

17.09.2016  Протокол №1.

28.10.2016  Съобщение.

10.11.2016  Доклад.

10.11.2016  Протокол №2.

10.11.2016  Протокол №3.

10.11.2016  Решение №3062 за определяне на изпълнител.

02.03.2017 Договор С-52/24.02.2017г. за ОП №1.
02.03.2017  Договор С-43/20.02.2017г. за ОП №2.
02.03.2017  Договор С-36/15.02.2017г. за ОП №3.
02.03.2017  Договор С-42/20.02.2017г. за ОП №4.
02.03.2017  Договор С-18/08.02.2017г. за ОП №5.
02.03.2017  Договор С-41/20.02.2017г. за ОП №6.