начало » --------------------------

Архив
2017-002 “Oбслужване на обект „Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци” в п.и.12259.153.4, м. ”Орешака”, землище град Враца”

от 12.01.2017

1. Обява

2. Техническа спецификация.

3. Проект на договор

4. Образци.

   
16.02.2017 г. Договор №У-34-14.02.2017.
08.02.2017 г. Протокол №2.
25.01.2017 г. Протокол №1.
19.01.2017 г. Съобщение за удължаване на срока.