начало » --------------------------

Архив
2017-004 Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Враца през 2017 г.

от 09.02.2017

1. Обява.

2. Техническа спецификация.

3. Образци.

4. Проект на договор.

 

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.

   
27.02.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ.
27.02.2017 г. ПРОТОКОЛ.